بسته های آموزشی تحول اداری

ایجاد شده در ۱۳ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۱۸:۵۱ قبل از ظهر

بسته های آموزشی مدیران ارشد سازمان :

       
 • پنج تفکر مدیریت برای حل مسائل سازمانی (تفکر استراتژیک، سیستمی، خلاقانه، جانبی و انتقادی)
 •      
 • مدیریت استراتژیک
 •      
 • برنامه ریزی استراتژیک
 •      
 • رهبری استراتژیک
 •      
 • مدیریت تغییر
 •      
 • مدیریت کیفیت
 •      
 • مدیریت خطرات احتمالی
 •      
 • مدیریت عملکرد
 •      
 • آسیب شناسی سازمانی

بسته های آموزشی مدیران میانی سازمان:

       
 • رهبری و مهارتهای نفوذ در اشخاص
 •      
 • برنامه ریزی
 •      
 • تصمیم گیری
 •      
 • مدیریت کیفیت
 •      
 • مدیریت مشارکتی
 •      
 • مدیریت تغییر و تحول سازمانی
 •      
 • مدیریت خطرات احتمالی
 •      
 • مدیریت پروژه پیشرفته
 •      
 • مدیریت دانش در سازمان
 •      
 • مدیریت روابط با کارکنان
 •      
 • مدیریت روابط با مشتریان
 •      
 • مدیریت اثربخش جلسات
 •      
 • مدیریت استرس در محیط کار
 •      
 • مدیریت خلاقیت و نوآوری در سازمان
 •      
 • حل تعارض در سازمان
 •      
 • مهارتهای پیشرفته حل مساله
 •      
 • بودجه بندی برای سازمان
 •      
 • استراتژی
 •      
 • مدیریت عملکرد سازمان
 •      
 • مدیریت هزینه در سازمان

بسته های آموزشی سرپرستان و مدیران عملیاتی سازمان:

       
 • مهارتهای رهبری
 •      
 • فنون تصمیم گیری
 •      
 • برنامه ریزی اثربخش
 •      
 • بهبود کیفیت (مهارتهای ترسیم، استاندارد سازی و ارتقای فرایندهای کاری)
 •      
 • مهارتهای تیم سازی
 •      
 • مهارتهای مذاکره
 •      
 • مدیریت پروژه
 •      
 • مدیریت زمان
 •      
 • مدیریت ارتباط با مشتری
 •      
 • مدیریت خطرات احتمالی
 •      
 • فنون حل مشکل و مساله در سازمان
 •      
 • ارتباطات اثربخش
 •      
 • نظام آراستگی محیط کار Five S) )
 •      
 • مهارتهای حسابداری برای مدیران
 •      
 • مهارتهای مکاتبات اداری
 •      
 • مهارتهای گزارش نویسی
 •      
 • انگیزش کارکنان
 •      
 • کاهش تنش در محیط کار
 •      
 • نیازسنجی آموزشی کارکنان
 •      
 • روش انجام پ‍ژوهش در سازمان
 •      
 • بهترین روش خرید
 •      
 • ارزیابی عملکرد
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس