ارتباط با اداره منابع منابع فیزیکی و طرح های عمرانی

ایجاد شده در ۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۵۲:۵۰ بعد از ظهر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

             
ردیف
             
             
نام و نام خانوادگی
             
             
سمت
             
             
تلفن مستقیم
             
             
داخلی
             
1 مهندس علی اکبر یعقوبی رئیس اداره توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی 051-57222927 401
2 مهندس مهدی آخوندی کارشناس تاسیسات 051-57223513-14 345
3 مهندس مجتبی رشیدی کارشناس ساختمان 051-57223513-14 344
4 مهندس رضا رضاییان کارشناس ساختمان 051-57223513-14 342
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس