معرفی پرسنل و شرح وظایف اداره منابع منابع فیزیکی و طرح های عمرانی

ایجاد شده در ۱۳ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۱۳:۱۳ قبل از ظهر

 

                                                                                                                                                                                                     

 
               
             

نام و نام خانوادگی: علی اکبر یعقوبی
             میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
             

             

رشته تحصیلی: عمران
             پست سازمانی: رئیس اداره توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی و تجهیزاتی

             

 

             

شماره تماس:  05157222927

             

پست الکترونیکی: yaghoubi52@yahoo.com

             
 
 

 

                                                                                                                                                                                                     

 
               
             

نام و نام خانوادگی: مهدی آخوندی
             میزان تحصیلات: لیسانس

             

رشته تحصیلی: مکانیک
             پست سازمانی: کارشناس تاسیسات

             

 

             

شماره تماس: 05157223513     داخلی: 345
             

             

پست الکترونیکی: mehdiakhondi2003@yahoo.com

             
 
 

 

                                                                                                                                                                                                     

 
               
             

نام و نام خانوادگی: مجتبی رشیدی
             میزان تحصیلات: لیسانس

             

رشته تحصیلی: عمران
             پست سازمانی: کارشناس ساختمان

             

 

             

شماره تماس: 05157223513     داخلی: 344

             

پست الکترونیکی: rashidi_mojtaba@yahoo.com

             
 
 

 

                                                                                                                                                                                                     

 
               
             

نام و نام خانوادگی: رضا رضاییان زیرجانی
             میزان تحصیلات: لیسانس
             

             

رشته تحصیلی: عمران
             پست سازمانی: کارشناس امور عمرانی

             

 

             

شماره تماس: 05157223513    داخلی: 342

             

پست الکترونیکی: rezaeng1368@yahoo.com

             
 
 
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس