معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه : فرهنگ سازمانی یک اهرم قدرتمند برای هدایت و تقویت رفتار سازمانی است

انتشار محتوا: ۱۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر

دکتر مهدی محسن زاده معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در حاشیه ششمین جلسه شورای همفکری و تشریک مساعی کارگزینی دانشگاه در محل سالن ذکریا معاونت غذا و دارودانشگاه با اشاره به این نکته که وقتی نگاه سازمانی به سیستم و دانشگاه داشته باشیم سازمان پویاتری خواهیم داشت افزود از فرهنگ سازمانی می توان به عنوان یک اهرم قدرتمند برای هدایت و تقویت رفتار سازمانی استفاده نمود و نیروهای حوزه کارگزینی و منابع انسانی بایستی نگاه کلی به همه جوانب نیروی انسانی و سازمان داشته باشند تا سازمانی پویا با کارکنان فعال و دلسوز داشته باشیم و هرآنچه برای نیروی انسانی کارآمد در سازمان هزینه شود ، این هزینه نیست بلکه نوعی سرمایه گذاری برای آینده سازمان است .

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس