ششمین جلسه شورای همفکری و تشریک مساعی کارگزینی دانشگاه برگزارشد

انتشار محتوا: ۱۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر

به همت مدیریت منابع انسانی دانشگاه ششمین جلسه شورای همفکری و تشریک مساعی کارگزینی دانشگاه با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ،مدیر منابع انسانی ، مدیر تحول اداری و سایر کارگزینان در محل سالن ذکریا سازمان مرکزی دانشگاه برگزار گردید

در این جلسه سرکارخانم سازوار کارشناس آموزش کارکنان و امور هیئت علمی دانشگاه به ارائه و مرور قوانین مربوط به آموزش کارکنان پرداختند

در ادامه آقای امامی مدیر منابع انسانی دانشگاه به مروری بر مباحث آیین نامه اداری استخدامی پرداخته و پاسخگو سوالات همکاران بودند و در خصوص مسائل مربوط به ماموریت آموزشی و نقل و انتقالات و قوانین بحث و تبادل نظرشد .

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس