سرپرست مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی گناباد منصوب شد

انتشار محتوا: ۱۵ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر

 

طی حکمی از سوی دکتر ایرج مرادی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی گناباد، «آقای مهدی مردان» به عنوان سرپرست مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی این دانشگاه منصوب شد.

متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای مهدی مردان

باسلام و احترام ؛با عنایت به مراتب شایستگی، تعهد و توانمندی های اجرایی جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه منصوب می شوید. امید است با نوآوری، تلاش و توکل به پروردگار توانا و همدلی و همراهی کارکنان آن مدیریت، شاهد ترقی و شکوفایی مجموعه مدیریت منابع انسانی و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی گناباد باشیم.

اهم انتظارات این معاونت به شرح زیر می باشد:

1. تصمیم گیری، برنامه ریزی و نظارت دقیق بر اجرای قوانین و مقررات اداری و استخدامی

2. برنامه ریزی و هماهنگی نظارت بر تأمین نیروی انسانی موردنیاز دانشگاه و انتخاب افراد شایسته با توجه به مقررات و طرح ریزی نظام جذب، بهسازی و نگهداری نیروی انسانی دانشگاه و شایسته سالاری در انتصاب مدیران دانشگاه

3. ساماندهی فعالیت های مربوط به تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحد های تحت سرپرستی

4. تصمیم گیری، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات اداری و استخدامی کارکنان و اعضای هیات علمی

5. نظارت بر صدور انواع احکام پرسنلی، کارکنان، بازنشستگان و وظیفه بگیران

6. اجرای نظام های ارزشیابی و مهندسی مشاغل و صدور احکام حقوق و مزایای کارکنان

7. بررسی، اصلاح و بازنگری ساختارتشکیلات سازمانی دانشگاه با توجه به شرایط محیطی و چشم انداز آینده

7. کنترل و نظارت بر عملکرد کارگزینی واحدهای تابعه دانشگاه

8. آموزش، توسعه و توانمندسازی نیروی انسانی در ابعاد عمومی و تخصصی

9. برنامه ریزی و اجرای آزمونهای عمومی و تخصصی استخدام

10. انجام اقدامات مربوط به از کارافتادگی، بازنشستگی و مستمری بگیری کارکنان

11. نظارت بر تهیه و تدوین بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی

12. اصلاح فرآیند نظارت و افزایش بهره وری منابع و امکانات.

13. ارتقاء نظام سلامت اداری - پاسخگویی مناسب به مراجعین و تکریم حقیقی و حفظ کرامت بر اساس آموزه های دینی

دکتر ایرج مرادی

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

 
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس