آگهي جذب راننده ( مناقصه خودرو) در شبكه بهداشت بجستان

انتشار محتوا: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۲۳:۳۴ بعد از ظهر
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد و شبکه بهداشت ودرمان بجستان در نظر دارد در راستاي ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بمدت يكسال امور سرويس دهي داخلي شبکه و مراکز خدمات جزین و زین آباد را با شرايط ذيل به بخش خصوصي واگذار نمايد .

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد و شبکه بهداشت ودرمان بجستان در نظر دارد در راستاي ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بمدت يكسال امور سرويس دهي داخلي شبکه و مراکز خدمات جزین و زین آباد را با شرايط ذيل به بخش خصوصي واگذار نمايد . لذا اشخاص متقاضي واجد شرايط اعم از حقيقي و حقوقي پيشنهادات خود را بانضمام  یک فقره چك بانكي تضميني بمبلغ 000/000/50 ریال در وجه دانشگاه علوم پزشكي گناباد و همچنين تصاوير گواهينامه رانندگي و مدارك مالكيت و بيمه نامه خودرو و معاینه فنی و اسناد استعلام را حداكثر تا پايان وقت اداري یکشنبه مورخ 11/04/1402.در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran,ir  بارگزاری نمایند بديهي است به پيشنهادات واصله بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد .
تذکر:ضمنا پیشنهاد دهندگان صرفا بایستی چک تضمینی در وجه دانشگاه علوم پزشکی گناباد را به ادرس گناباد -میدان غدیر -سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی – معاونت توسعه مدیریت و منابع -واحد قراردادها تحویل نمایند.
شرائط:
1-تعداد اتومبيل مورد نیاز 1 دستگاه خودرو سواري سمند، پژو 405، یا پژو پارس مدل 1397 به بالا با راننده
مي باشد .اتومبيلهاي مجهز و مدل بالاتر در اولويت خواهند بود .
2-ساعات کاری از ساعت 7صبح لغایت 15 و در هفته دو روز بعد از ظهرها روزی 2 ساعت طبق برنامه تعیین شده می باشد و در صورت نیاز در ایام تعطیلات و تمامی ساعات شبانه روز و اعزام به ماموریت پیمانکار موظف به حضور و ارائه سرویس خواهد بود و پيمانكار مجاز خواهد بود براي استراحت و انجام كارهاي شخصي و یا تعمیرات خودرو خود يك راننده و خودروي ديگر را براي انجام خدمات موضوع قرارداد  معرفي نمايد ، پيمانكار حق تعويض راننده و يا خودرو معرفي شده را طي مدت قرارداد ندارد، در صورت بروز حالات استثنائي در هر حال اتومبيل و راننده جايگزين بايستي موردتأييد کارفرما وحراست قرار گيرد و کارفرما هیچ گونه تعهدی به پرداختی به راننده جانشین نخواهد داشت.
3-پيمانكار مكلف به سرويس دهي و انجام كليه دستورات و سفارشات و امور محوله از سوي کارفرما در کلیه واحد های تابعه در شهرستان های گناباد و بجستان و حومه خواهد بود.
4-حق فسخ و لغو قرارداد بطور يك جانبه با كارفرما خواهد بود و پیمانکار تحت هیچ شرایطی حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت.
5- پیمانکار و راننده بايستي متاهل و دارای گواهینامه مجاز رانندگی، کارت پایان خدمت و کارت سلامت و مجوز رانندگی با وسایل نقلیه عمومی و برگه معاینه فنی بوده و دارای سلامت کامل جسمی و روانی و متأهل بوده و صلاحيت اخلاقي راننده و پيمانكار مورد تأييد مسئولين مربوطه  قرار گيرد .
6-خودرو معرفي شده براي انجام مورد قرارداد بايستي داراي معاینه فنی ، بيمه نامه معتبر شخص ثالث، سرنشين و حوادث برای وسیله نقلیه عمومی بوده و در صورت بروز هر گونه حوادث احتمالي براي سرنشينان و اشخاص ثالث راننده و پيمانكار در قبال حوادث و خسارات ناشيه به نحو تضامني مسئول خواهند بود.
7-داشتن تلفن همراه براي راننده خودرو الزامي ميباشد.
8-كارفرما مجاز خواهد بود  تا 25% خدمات موضوع قرارداد را پس از اخذ مجوز از معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه افزايش  يا كاهش  دهد.
9-پرداخت كليه كسورات قانوني من جمله بيمه ، ماليات و غيره به عهده پيمانكار خواهد بود.
10-در صورتی كه شخصي در(استعلام بهاء) برنده اعلام و حاضر به تنظيم قرارداد نگردد، وجه چك شركت در استعلام بهاء به نفع كارفرما ضبط و وصول خواهد گرديد.
11-از برنده در هنگام تنظيم قرارداد تضمين نامه مالي معتبر(حسن انجام تعهدات و حسن انجام کار) اخذ خواهد گرديد.
امضاءپيشنهاد دهنده :

12-پيمانكار مكلف خواهد بود در اتمام قرارداد تا عقد قرارداد بعدي حداقل بمدت یک ماه در صورت در خواست كارفرما خدمات موضوع قرارداد را با رعايت كليه شرايط و مبلغ قرارداد منعقده به انجام رساند.
13-پيمانكار  و راننده خودرو  نبايد از پرسنل بازنشسته كشوري ، لشكري يا تأمين اجتماعي باشند .
14-کارفرما هيچگونه تعهدي در خصوص تأمين غذاي طرف قرارداد نخواهد داشت.
15-داشتن تلفن همراه برای راننده خودرو الزامی بوده و باید در دسترس بوده و قادر به پاسخگویی باشد.  
16- این قرارداد هیچگونه رابطه حقوقی و استخدامی با کارفرما نداشته و رعایت کلیه مسائل قوانین و مقررات کار و بیمه های تأمین اجتماعی با پیمانکار بوده و کارفرما از این حیث هیچگونه تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت
17- اخذ مجوز تردد، تهیه صورت حساب، صورت وضعیت مسافر و تأمین راننده کمکی واجد الشرایط در مأموریت های محوله بر عهده و به هزینه خود پیمانکار می باشد.
18-رعایت آئین نامه ایمنی حفاظت فنی و اتخاذ تدابیر لازم و تهیه وسایل ایمنی برای جلوگیری از حوادث ناشی از کار برعهده پیمانکار بوده و پیمانکار مکلف است تمامی موازین و استاندارد های بهداشتی و مسائل ایمنی و حفاظتی را رعایت نماید
19-پیمانکار موظف به رعايت نظام هاي جاري دستگاه ، حفظ اسرار و نكات ايمني بوده و در صورت تخلف مطابق مقررات با آنها رفتار و پيمانكار مسئول و پاسخگو خواهد بود .
تبصره: در صورتیکه عدم رعایت این ماده منجر به بر هم خوردن نظم و امنیت عمومی و یا موجب افشای محتوی اسناد طبقه بندی شده گردد ، کارفرما می تواند از طریق مراجع قضائی اقدامات قانونی را انجام داده و پیمانکارحق اعتراض نخواهد داشت.
20-پیمانکار متعهد است کلیه بدهی های مالیاتی ، بیمه تامین اجتماعی و حقوق و مزایای قانونی را بپردازد و چنانچه به هر دلیل بابت بدهی مالیاتی یا بیمه یا حقوق و مزایای قانونی مربوطه، کارفرما متضامناً یا منفرداً با حکم مراجع قانونی یا قضایی مواجه شود یا تصمینی اتخاذ شود که کارفرما ملزم به پرداخت شود ، در این فرض پیمانکار ضمن عقد خارج لازم به کارفرما اختیار تام داده است تا مبلغ مذکور را از حساب پیمانکار کسر و به محکوم له یا ذینفع یا دستگاه های اجرایی بپردازد  پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را ندارد و این حق را از خود سلب و ساقط نموده است.
21-چنانچه کارفرما بنا به ضرورت مبادرت به جابجائی واحدهای سازمانی به ساختمان دیگر نماید   پیمانکار موظف خواهد بود بدون هیچگونه شرطی نسبت به جابجائی و استقرار در محل جدید اقدام و ارائه خدمت نماید.
22- پرداخت حق الزحمه پیمانکار منوط به ارائه گزارش و انجام کار از ناحیه کارفرما بوده و کنترل حضور و غیاب و صحت انجام سرویس دهی توسط کارفرما  یا مدیر و یافرد معرفی شده از ناحیه وی صورت خواهد گرفت .
تبصره: در صورتیکه پیمانکار بلافاصله پس از انجام امور محوله به محل موضوع قرارداد مراجعت ننماید و یا در این امر تعلل ورزد و کارفرما ناگزیر از آژانس استفاده نماید پرداخت هزینه آن بر عهده پیمانکار خواهد بود .
23-پیمانکار اقرار می نماید که از مفاد تبصره ماده 97 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه اطلاع کامل داشته و بر همین اساس به هر نوع مطالبات وی از کارفرما تحت هر عنوان هیچ گونه خسارتی اعم از خسارت تاخیر تادیه و ...تعلق نمی گیرد.
24-به پيشنهادات ، مشروط مبهم و فاقد سپرده و پيشنهادات واصله بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد و دانشگاه علوم پزشکی گناباد در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات واصله مختار خواهد بود.
25- در صورتی که پیشنهاد دهنده در سنوات قبلی در هر یک از واحدهای دانشگاه علوم پزشکی گناباد مشغول به کار بوده باید نسبت به ارائه و بارگذاری رضایت نامه کتبی از واحد مربوطه اقدام نماید و چنانچه به هر عنوان از خدمات ارائه شده در سنوات قبلی در مجموع دانشگاه توسط کارفرما اعلام نارضایتی شود مدارک ارسالی در کمیسیون مناقصه (استعلام بهاء) بازگشایی نخواهد شد و پیشنهاد دهنده حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
26- پیمانکار حق هیچگونه سرویس دهی به سایر دستگاههای دولتی و غیر دولتی را در ساعات تعیین شده در قرارداد را ندارد.
27- در صورتی که طی ماه و اثناء قرارداد به دلیل تعطیلات عید ، تابستانی ، شرایط کرونا و .... ، یا چنانچه تحت هر عنوان بطور موقت به خدمات موضوع قرارداد نیازی نباشد این ایام از مدت کارکرد ماهانه پیمانکار کسر و گواهی نگردیده و هیچگونه وجهی از این بابت پرداخت نخواهد شد
.
28- پیمانکار اقرار و اعتراف دارد از کل موضوع قرارداد و محل اطلاع کامل و کافی داشته و در اجرای مفاد آن به عذر عدم اطلاع نمی تواند متعذر شود وبایستی در محیط اداری شئونات اداری و اسلامی و مقررات و ضوابط حاکم را رعایت نمایند.
29- پیمانکار معترف است که مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در پیمانها ومعاملات دولتی نمی باشد و پیمانکار یا رانندگان نباید از پرسنل بازنشسته کشوری ، لشکری و یا تأمین اجتماعی باشند ، در صورتیکه خلاف این امر اثبات شود سپرده حسن انجام کار یا کسر مبلغی از کل قرارداد طبق بررسی کارفرما و تایید مدیر امور عمومی از پیمانکار به سود کار فرما ضبط خواهد شد در هر حال هر گونه عواقب قانونی و مسئولیتهای حقوقی و کیفری ناشیه در این خصوص متوجه خودپیمانکار خواهد بود .
30-کلیه پيشنهادات واصله ظرف مدت یک هفته از تاریخ تسلیم پیشنهادات بازگشايي و پس ازبررسي لازم نتيجه به برندگان جهت انعقاد قرارداداعلام خواهد شد .
31-پیمانکار موظف است در صورت درخواست کارفرما با هزینه شخصی خود نسبت به نصب دستگاه GPS با توجه به مشخصات فنی اعلام شده از جانب کارفرما  اقدام نماید.
32-کلیه هزینه های اتومبیل از قبیل استهلاک لاستیک ولوازم یدکی و... خسارات ناشی از تصادفات، بنزین، تعمیرات اعم از موتوری و بدنه و... جرایم ناشی از تخلفات رانندگی و همچنین خسارات وارده توسط برنده استعلام به اموال دستگاه کارفرما بر عهده برنده بوده و کارفرما در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد بدیهی است خسارات وارده به اموال کارفرما با تشخیص و اعلام کارفرما به برنده حداکثر ظرف مدت 72 ساعت بایستی تامین گردد.
33-برنده متعهد می گردد اتومبیل  بکار گرفته شده جهت انجام موضوع قرارداد را از لحاظ نظافت و وسایل رفاهی ،  کولر، بخاری، دربها، پنجره ها، چراغها،صندلی ها و سالم بودن شیشه ها هیچگونه نقصی نداشته باشند.

34-برنده استعلام بهاء متعهد می گردد در طول مدت قرارداد در محیط اداری کلیه شئونات اداری و اسلامی و مقررات و ضوابط حاکم را رعایت نمایند.

 

فرم پیشنهاد قیمت
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس