قوانین و مقررات

انتشار محتوا: ۳ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۴۷:۵۸ بعد از ظهر
آئین نامه جدید مهندسی و ارزیابی مشاغل کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور
آخرین اصلاحات آئین نامه
جدول فهرست عناوین و سطوح پست های حوزه سلامت مرداد 1400
دستورالعمل اجرایی نحوه قرارداد و نظام پرداخت حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کارمعین تبصره 5 ماده 31 آئین نامه اداری و اس
شاخص های ارزیابی مستخدم برای اعمال مدرک تحصیلی بالاتر (کارکنان قراردادکارمعین ،رسمی و پیمانی)
دستورالعمل ارزیابی، انتخاب، انتصاب و توسعه مدیران حرفه ای تاریخ اجرا اردیبهشت1400
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس