ارائه گزارشی از عملکرد مدیریت های منابع انسانی و مالی و گروه بودجه

انتشار محتوا: ۱۹ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۴۹:۱۷ قبل از ظهر
جلسه شورای مدیران معاونت توسعه مدیریت منابع و برنامه‌ریزی دانشگاه با حضور مدیران معاونت با موضوع برنامه‌های معاونت و ارائه گزارشی از عملکرد مدیریت های منابع انسانی و مالی و گروه بودجه و اداره های پشتیبانی رفاهی و فنی در مورخ سیزدهم آذر ماه برگزار شد.

جلسه شورای مدیران معاونت توسعه مدیریت منابع و برنامه‌ریزی دانشگاه با حضور مدیران معاونت با موضوع برنامه‌های معاونت و ارائه گزارشی از عملکرد مدیریت های منابع انسانی و مالی و گروه بودجه و اداره های پشتیبانی رفاهی و فنی در مورخ سیزدهم آذر ماه برگزار شد. دکتر مرادی معاون محترم توسعه در این جلسه با اشاره به تاثیر برنامه‌های فرهنگی رفاهی کارکنان که موجب افزایش بهره‌وری و انگیزش کارکنان می گردد خواستار پیگیری جدی اداره پشتیبانی و رفاهی در برگزاری اردوهای یک روزه نشاط و تعالی و همچنین برنامه‌ریزی برای اردوهای سیاحتی زیارتی کارکنان شدند.

 

2
2
2
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس