نهمین جلسه کمیته پشتیبانی و هوشمندسازی قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه برگزار شد

انتشار محتوا: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۴۷:۲۳ بعد از ظهر
نهمین جلسه کمیته پشتیبانی و هوشمندسازی قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه در تاریخ ۲۲ آذر ماه با محوریت اقدامات رفاهی جهت همکاران مشمول قانون جوانی جمعیت برگزار شد
2

نهمین جلسه کمیته پشتیبانی و هوشمندسازی قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه در تاریخ ۲۲ آذر ماه با محوریت اقدامات رفاهی جهت همکاران مشمول قانون جوانی جمعیت برگزار شد.

در این جلسه دکتر مرادی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع و برنامه‌ریزی دانشگاه و رئیس کمیته با اشاره به محدودیت های مالی خواستار تقویت برنامه های رفاهی کارکنان بویژه همکارانی که تازه ازدواج کرده یا در سال جدید صاحب فرزند شده اند، با هدف افزایش بهره‌وری شدند. در ادامه مقرر شد سهمیه ای ویژه برای سفر سیاحتی قشم برای همکارانی که تازه ازدواج کرده یا در سال جدید صاحب فرزند شده در نظر گرفته شود

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس