معرفی خدمات

انتشار محتوا: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۵۵:۲۰ بعد از ظهر
حوزه
عنوان خدمت شناسه خدمت شناسنامه خدمت بیانیه سطح توافق ارتباط پست الکترونیک لینک خدمت فرم نظرسنجی
نظارت و اعتبار سنجی موسسات سلامت 16021012000 051-57223513-14 mizekhedmat@gmu.ac.ir    
1) نظارت بر ادارات نظارت بر درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور 16031012100
2) نظارت بر حُسن اجرای برنامه تحول نظام سلامت در مراکز تابعه دانشگاه های علوم پزشکی کشور 16041012101
3) بازدیدهای دوره ای و موردی از مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی 16021012102
4) رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی 16061012103
5) برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی کشوری جهت توانمندسازی ارزیابان کشوری 18051012104
6) اجراء و مشارکت در طرح ها و پروژه های تحقیقاتی به منظور ارتقاء سلامت در سطح کشور 16051012105
توزیع پزشکان و صدور گواهی مربوطه 16031014000     051-57223513-14 mizekhedmat@gmu.ac.ir    
1) تقسیم و توزیع نیروهای پزشک در سطح دانشگاه های علو پزشکی سراسر کشور 18041014100
2) صدور گواهی وضعیت خدمت(پایان طرح) در توزیع پزشکان 16031014101
3) صدور معرفی نامه در توزیع پزشکان 16031014102
4) صدور گواهی معافیت 11021014103
4) توزیع متعهدین خدمت دوره دستیاری دندانپزشکی 11021014104
ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت 0005108081   051-57223513-14 mizekhedmat@gmu.ac.ir    
s
فعال سازی مراکز ugld سلامت 16041016000     051-57223513-14 mizekhedmat@gmu.ac.ir    
s
صدور کارت بهداشت 00012014061 051-57223513-14 mizekhedmat@gmu.ac.ir    
s
نظارت بهداشتی بر اماکن 16041018000 051-57223513-14 mizekhedmat@gmu.ac.ir    
1) صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی 16041018100
2) صدور مجوز شرکت های مبارزه با حشرات و سمپاشی 13011018101
3) مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی 16021018102
ثبت گواهی ولادت و مرگ 00091013001 051-57223513-14 mizekhedmat@gmu.ac.ir    
 
خدمات پزشک خانواده 00002012061   051-57223513-14 mizekhedmat@gmu.ac.ir    
 
تشکیل پرونده الکترونیک سلامت 00012014061 051-57223513-14 mizekhedmat@gmu.ac.ir    
 
سرویس های کد گذاری سلامت 16061022000 051-57223513-14 mizekhedmat@gmu.ac.ir    
 
ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج ازکشور 18041023000     051-57223513-14 mizekhedmat@gmu.ac.ir    
 
آموزش مستمر جامعه پزشکی 00042015081 00042015081 051-57223513-14 mizekhedmat@gmu.ac.ir    
 
ارزشیابی بخش های آموزشی دستیار دانشگاه های علوم پزشکی 00052014081 00052014081   051-57223513-14 mizekhedmat@gmu.ac.ir    
 
برگزاری آزمون های علوم پزشکی 18041026000 18041026000   051-57223513-14 mizekhedmat@gmu.ac.ir    
1) ثبت نام و برگزاری آزمون 18041026100
2) اعلام نتایج آزمون ها و رسیدگی به شکایات داوطلبان آزمون ها 18041026101
3) ارزشیابی کلیه آزمون های علوم پزشکی 18041026102
4) برگزاری آزمون دستیاری دندانپزشکی 18041026103
ارائه خدمات آموزشی دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی 20140817000 051-57223513-14 mizekhedmat@gmu.ac.ir    
1) سیاستگذاری، ایجاد، راه اندازی و گسترش رشته های تخصصی، دوره های فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی 18041027100
2) تدوین برنامه های آموزشی رشته های تخصصی، دورههای فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی 18041027101
3) بازنگری برنامه های آموزشی رشته های تخصصی، دوره های فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی 18041027102
4) تصویب و ابلاغ برنامه ها به دانشگاههای علوم پزشکی و مؤسسات اجرائی مرتبط 18041027103
5) بررسی درخواستهای انتقال، تغییر رشته و جابجایی دستیاران دندانپزشکی 18051012104
جذب و ارتقاء اعضای هیأت علمی 10031028000   051-57223513-14 mizekhedmat@gmu.ac.ir    
1) جذب اعضای هیات علمی 10031028100
2) ارتقای اعضای هیات علمی 10031028101
ارائه تسهیلات رفاهی به اعضای هیأت علمی علوم پزشکی 13011029000     051-57223513-14 mizekhedmat@gmu.ac.ir    
1) معرفی اعضای هیات علمی دانشگاه ها به بانک های عامل جهت دریافت وام مسکن 13011029100
2) معرفی افراد ستادی به بانک مربوطه جهت دریافت وام مسکن 13011029101
3) نظارت بر انجام امور مربوط به پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن توسط بانکها و رفع مشکلات احتمالی 13011029102
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی 16042573000 051-57223513-14 mizekhedmat@gmu.ac.ir    
1) ارائه خدمات آزمایشگاهی 16022573108
2) ارائه خدمات تصویربرداری 16022573109
ارائه مجوز تاسیس و ارزیابی انجمن های علمی دانشگاه های علوم پزشکی 18042579000   051-57223513-14 mizekhedmat@gmu.ac.ir    
1) صدور مجوز تاسیس انجمن های علمی دانشگاه های علوم پزشکی 18042579100
2) نظارت بر برگزاری مجامع و تایید انتخابات هیئت مدیره انجمن های علمی دانشگاه های علوم پزشکی 18042579101
3) ارزیابی عملکرد و رتبه بندی انجمن های علمی دانشگاه های علوم پزشکی 18042579102
ارائه مدرک تحصیلی دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی 18042582000     051-57223513-14 mizekhedmat@gmu.ac.ir    
1) صدور مدرک تحصیلی دانش آموختگان علوم پزشکی 18042582100
2) صدور گواهی موقت پایان تحصیلات به دانش آموختگان دانشگاه های علوم پزشکی 18042582101
3) صدور تاییدیه تحصیلی دانشجویانعلوم پزشکی 18042582102
4) ارائه ریز نمرات دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی سراسر کشور 18042582103
4) صدور گواهی فراغت از تحصیل دانش آموختگان علوم پزشکی سراسر کشور 18042582104
ارائه خدمان رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان علوم پزشکی 18062584000   051-57223513-14 mizekhedmat@gmu.ac.ir    
1) تغذیه دانشجویان علوم پزشکی 18062584100
2) ارائه خدمات ورزشی دانشجویان علوم پزشکی 17012584101
3) برگزاری اردوهای فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی 17022584102
3) ارائه خدمات اسکان و خوابگاه دانشجویان علوم پزشکی 18062584103
ارائه خدمات آموزشی دانشجوبان علوم پزشکی 18042585000   051-57223513-14 mizekhedmat@gmu.ac.ir    
1) ثبت نام دانشجویان جدید الورود علوم پزشکی 18042585100
2) آموزش دانشجویان علوم پزشکی 18042585101
3) مشاوره دانشجویان علوم پزشکی 18042585102
ارائه خدمات کتابخانه ای به دانشجویان علوم پزشکی 16052586000 051-57223513-14 mizekhedmat@gmu.ac.ir    
1) ارائه دسترسی به منابع علمی علوم پزشکی 16052586100
2) امانت منابع و اسناد علوم پزشکی 16052586101
ارائه خدمات پژوهشی در حوزه علوم پزشکی 16052587000 051-57223513-14 mizekhedmat@gmu.ac.ir    
1) پرداخت پاداش مقالات علوم پزشکی به دانشجویان علوم پزشکی 16052587100
2) انتشار مقاله در مجلات دانشگاه های علوم پزشکی 16052587101
2) انتشار کتاب در حوزه علوم پزشکی 16052587102
2) برگزاری کارگاه ها و همایش های علوم پزشکی 16052587103
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس