برگزاری کارگاه تبیین اهمیت فرآیند ها و فرآیند نویسی

برگزاری کارگاه تبیین اهمیت فرآیند ها و فرآیند نویسی

انتشار محتوا: ۶ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۰۷:۴۲:۲۷ قبل از ظهر
کارگاه آموزشی تبیین اهمیت فرآیند ها و فرآیند نویسی در اولین روز خرداد ماه 1403 ویژه مدیران محترم توسعه و رابط های محترم مراکز و معاونت ها برگزار شد.
poster

 در اولین روز از خرداد ماه سال 1403 کارگاه آموزشی تبیین اهمیت فرآیندها و فرآیند نویسی در محل سالن زکریا با تدریس جناب آقای ریوندی برگزار شد. در این کارگاه مدیران محترم توسعه و رابط هایی که از معاونت ها و مراکز معرفی شده بودند حضور یافتند. هماهنگی برگزاری این کارگاه با مدیریت‌ توسعه‌ سازمان‌ و تحول‌ اداری‌ به منظور احصا و اصلاح فرآیند های حوزه کاری بود که به سرفصل های زیر پرداخته شد:

  • مراحل بهبود فرآیند
  • تعریف فرآیند 
  • چالش های سازمان
  • انواع مدیریت
  • اهداف مدیریت فرآیندی
  • مراحل مدیریت فرآیندی
  • موارد لازم در فرآیند نویسی
  • انواع فرآیند
  • فلوچارت و نمودار جریان فرآیند
  • علائم ترسیم فلوچارت و نمودار

برگزاری این کارگاه برای کارشناسان و مدیران محترم که صاحبان فرآیند در دانشگاه علوم پزشکی گناباد هستند، در دستور کار مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری است و طبق زمانبندی های مشخص برای هر حوزه برگزار می شود.

 

tasavir
tasavir
tasavir
tasavir
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس