برگزاری کمیته بررسی و پاسخگویی به اعتراضات نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران دانشگاه

انتشار محتوا: ۱۶ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۰۹:۲۶:۳۴ قبل از ظهر
کمیته بررسی و پاسخگویی به اعتراضات نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران دانشگاه در دوازدهمین روز تیرماه 1403 برگزار شد.

 کمیته بررسی و پاسخگویی به اعتراضات نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران دانشگاه در تاریخ 1403/04/12 در ساعت 8 صبح در دفتر معاون محترم توسعه مدیریت و منابع و برنامه ریزی دانشگاه برگزار شد. در این کمیته جناب آقای مردان رئیس کمیته و خانم مریم جوشنی دبیر کمیته و حانم سمیرا مرادی و خانم فاطمه افشاری اعضای کمیته بودند  و از مدیران و رابطین ارزیابی عملکرد ، پرسنلی مه به نتایج ارزیابی سال 1402 معترض بودند دعوت به عمل آمد تا پس از بررسی مجدد فرم ارزیابی عملکرد پرسنل معترض واحد زیر مجموعه خود نسبت به تایید و اصلاح آن اقدام گردد. 

طبق دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران 1402 ، کمیته پاسخگویی به اعتراضات پس از بررسی نتایج تحقیقات به عمل آمده با اکثریت آرا تصمیم خود را مبنی بر تایید و یا تغییر نتیجه ارزیابی کارمند شاکی حداکثر ظرف مدت یک ماه اعلام می کند.

محتوا
محتوا
محتوا
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس