برگزاری جلسه بررسی چارت تشکیلاتی پیشنهادی مرکز خدمات جامع سلامت قنبرآباد

برگزاری جلسه بررسی چارت تشکیلاتی پیشنهادی مرکز خدمات جامع سلامت قنبرآباد

انتشار محتوا: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۳۸:۴۰ قبل از ظهر
جلسه بررسی چارت تشکیلاتی پیشنهادی مرکز خدمات جامع سلامت قنبرآباد در مورخ 24 اردیبهشت ماه 1403 با حضور معاون فنی بهداشت و مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی و کارشناسان مربوطه برگزار گردید.
تصویر 2
برگزاری جلسه بررسی چارت تشکیلاتی پیشنهادی مرکز خدمات جامع سلامت قنبرآباد
جلسه بررسی چارت تشکیلات تفضیلی مرکز خدمات جامع سلامت قنبرآباد در مورخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با حضور معاون فنی بهداشت و مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی و کارشناسان مربوطه برگزار گردید.
مهدی مردان مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه در خصوص موضوع جلسه افزود با توجه به موافقت مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشتی و مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت مطبوع مبنی بر ایجاد مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قنبرآباد، این جلسه جهت بررسی پست‌های سازمانی بلاتصدی مرکز بهداشت شهرستان به پست‌های پیشنهادی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قنبر آباد برگزار و پس از بررسی نتایج از طریق سامانه جامع تشکیلات به مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت اعلام خواهد شد.
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس