برگزاری کمیته مهندسی مشاغل خرداد 1403

کمیته مهندسی مشاغل خرداد 1403 برگزار شد.

انتشار محتوا: ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۰۶:۳۵:۵۵ قبل از ظهر
     کمیته مهندسی مشاغل دانشگاه در روز چهار شنبه  مورخ  1403/03/30  رأس ساعت  7  صبح  در محل دفتر معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه برگزار شد.

 کمیته مهندسی مشاغل دانشگاه در روز چهار شنبه  مورخ  1403/03/30  رأس ساعت  7  صبح  در محل دفتر معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در اجرای ماده 29 از فصل سوم (ارکان) آئین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  درمانی مصوب هیأت امنا مشترک دانشگاه های علوم پزشکی با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه  و سایر اعضاء تشکیل شد . پس از بحث و بررسی  و تبادل نظر و اعمال ضوابط و مقررات طرح مهندسی مشاغل در رابطه با  موارد ارسالی از واحدهای تابعه و کارکنان محترم تصمیم هایی اتخاذ شد که به واحدهای مربوطه یا متقاضی اعلام شده و مصوبات طی فرآیند های بعدی لازم اجرا خواهد بود.

محتوا
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس