راهنمای تلفن

انتشار محتوا: ۷ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۰۴:۳۵ قبل از ظهر
نام و نام خانوادگی حوزه خدمتی سمت داخلی مستقیم
آقای دکتر احمدی حوزه ریاست رئیس دانشگاه * 57222328
خانم سليمان زاده حوزه ریاست مسئول دفتر 201 فکس 57223815
خانم يوسف نيا حوزه ریاست مسئول دفتر 202 57222926
آقای سید علی سده ای حوزه ریاست رییس دفتر 203 57224053
آقای شمسی اداره روابط عمومی و بین الملل روابط عمومی 207  
آقای عابدی حراست مدیر حراست 210 57228816
خانم کامرانی حراست متصدی امور دفتری و بایگانی 209  
خانم سابقی حراست کارشناس حفاظت اسناد 208 57225811
خانم قنبری حراست کارشناس طرح و برنامه 292  
خانم رضوان پناه حراست کارشناس حفاظت پرسنلی 290 57223516
مهندس مجتبی علیخانی اداره بودجه و پایش عملکرد کارشناس فناوری اطلاعات 352  
مهندس ابولفضل خدادادی حراست کارشناس حفاظت it 211  
حاج آقای اذر مهری اداره بازرسی رسیدگی به شکایات و ارزیلبی عملکرد ردیس اداره بازرسی 216 57221414
آقای اشوری اداره بازرسی رسیدگی به شکایات و ارزیلبی عملکرد کارشناس اداره بازرسی 297  
خانم نجفی اداره امور پرستاری مدیر خدمات پرستاری 215 57229023
خانم پریمو اداره امور پرستاری کارشناس دفترامور پرستاری 214  
خانم کمالی اداره امور پرستاری کارشناس نظارت 353-215  
دکتر میثم داستانی اداره آمار و فناوری اطلاعات رئیس اداره فناوری و اطلاعات 212  
مهندس مجتبی عابدی پور اداره آمار و فناوری اطلاعات کارشناس فناوری و اطلاعات(مسئول سایت) 272 57221917
آقای مهندس متولی اداره آمار و فناوری اطلاعات کارشناس فناوری و اطلاعات 273 57221917
آقای مهندس دستوری اداره آمار و فناوری اطلاعات کارشناس فناوری و اطلاعات 273 57221917
خانم مهندس مختاری اداره آمار و فناوری اطلاعات کارشناس فناوری و اطلاعات 278  
خانم مهندس قالیبافان اداره آمار و فناوری اطلاعات کارشناس فناوری و اطلاعات 277  
آقای طاهری اداره امور حقوقی رئیس اداره امور حقوقی 233 57220033
آقای معاون سعیدی اداره امور حقوقی کارشناس اداره امور حقوقی 239  
خانم علیجان اداره امور حقوقی کارشناس دعاوی و تعهدات 238  
خانم پیشوایی اداره امور حقوقی کارشناس اداره امور حقوقی 232  
آقای مومن اداره هسته گزینش مدیر گزینش 240 57221930
آقای حسین زاده اداره هسته گزینش تشکیل پرونده برادران - دبیرخانه  241 57221931
آقای غفاری اداره هسته گزینش کارشناس تحقیقات برادران - کارشناس مصاحبه برادران 243  
خانم رستگارفر اداره هسته گزینش کارشناس تحقیقات خواهران - امور اداری 242  
خانم ایزدی اداره هسته گزینش ماشین نویس 249  
فکس هسته گزینش اداره هسته گزینش فکس گزینش   57221931
خانم ترابی اداره هسته گزینش کارشناس تحقیقات خواهران 248 57220191
خانم اصل نور محمدی اداره هسته گزینش کارشناس مصاحبه خواهران 250  
آقای دکتر مرادی معاونت توسعه مدیریت و منابع معاون توسعه 400 57225812
خانم جهانگیر معاونت توسعه و مدیریت منابع مسئول دفتر معاونت 400 57225812
مهندس جلال باقری اداره آمار و فناوری اطلاعات کارشناس فناوری اطلاعات 274 57221917
  ستاد مرکزی آبدارخانه طبقه اول 282  
  ستاد مرکزی آبدارخانه طبقه همکف 281  
قهرمان نژاد کانون بازنشستگان   302  
  ستاد مرکزی اتاق رانندگان 300  
خانم پورعباس ستاد مرکزی انتشارات 327  
خانم مودب معاونت غذا و دارو کارشناس آزمایشگاه 308  
آقای زنگویی معاونت غذا و دارو خدمات - دریافت نمونه 307-310  
خانم مهندس رمضانی معاونت غذا و دارو کارشناس آزمایشگاه 312  
خانم مهندس نصییر پور معاونت غذا و دارو بخش شیمی 308  
آقای مهندس عباسی معاونت غذا و دارو بخش میکروبی 306  
اقای دکتر محمد زاده معاونت غذا و دارو رئیس اداره آزمایشگاه 309  
آقای دکتر گازری معاونت غذا و دارو کارشناس بیماران صعب العلاج 313  
آقای دکتر فارقی معاونت غذا و دارو کارشناس فراورده های طبیعی 313 57229024
خانم دکتر هائدی معاونت غذا و دارو کارشناس داروئی 315  
خانم پورباقر معاونت غذا و دارو کارشناس داروئی 319  
خانم مهندس پورعلی معاونت غذا و دارو کارشناس تجهیزات پزشکی 305  
* معاونت غذا و دارو مدیر دارو 304 57221920
خانم مهندس فرخنده معاونت غذا و دارو کارشناس نظارت بر مواد خوراکی 269  
آقای رئیس زاده معاونت غذا و دارو کارشناس تغذیه و نظارت بر مواد خوراکی 268  
آقای مهندس حاج علی معاونت غذا و دارو رئیس اداره نظارت بر مواد خوراکی و ... 267 57221929
آقای دکتر ناصریان معاونت غذا و دارو سرپرت امور مالی 311  
آقای امین معاونت غذا و دارو کارپرداز امور عمومی 266 57221926
خانم کاملی معاونت غذا و دارو مسئول دفتر معاونت 265 57221919
خانم دکتر زنگنه معاونت غذا و دارو معاون غذا و دارو    
آقای رمضانی معاونت درمان آبدارخانه 246  
مهندس شرقی معاونت درمان کارشناس اداره اقتصاد درمان 279 57229001
آقای یاوری معاونت درمان رئیس اداره امور آزمایشگاه ها 326 57221595
خانم کمالی, اقای زارع حسینی معاونت درمان کارشناس اداره نظارت بر درمان 322-253  
خانم پردل        
         
         
نام و نام خانوادگی حوزه خدمتی سمت داخلی مستقیم
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس