معرفی و شرح وظایف

ایجاد شده در ۱۳ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۱۳:۲۶ قبل از ظهر

شرح وظایف واحد مهندسی سازمان :

- بررسی تشکیلات مصوب دانشگاه بمنظور انطباق وضعیت نیروی انسانی تشکیلات مصوب آنها

- بررسی تأیید و تغییرات و اصلاحات تشکیلاتی زیرمجموعه های دانشگاه در سقف پست های مصوب ابلاغی براساس حدود اختیارات آنها با رعایت ضوابط و معیارهای تشکیلاتی

- تهیه تشکیلات مورد نیاز با توجه به توسعه بخش های بیمارستانی ، پیگیری امور مربوط و انجام مکاتبات لازم جهت اخذ مجوز از وزارت متبوع و انعکاس نتایج واصله به واحدها

- ایجاد یا تفکیک گروه های آموزشی دانشگاه با کسب مجوز از وزارت متبوع و انعکاس نتایج واصله به واحدها

- تهیه فرم های استاندارد در مورد تغییر عنوان پستهای سازمانی با ذکر دلایل جهت وزارت متبوع و انعکاس نتایج واصله به واحدها

- بررسی مستمر مجموعه پستهای سازمانی و تطبیق ردیفهای سازمانی مورد عمل واحدها بمنظور به روز نگهداشتن چارت تشکیلاتی دانشگاه

- تطبیق احکام صادره با تشکیلات مصوب

- هماهنگی و همکاری با نیروی انسانی بمنظور استخراج پستهای سازمانی بلاتصدی جهت اخذ مجوز استخدامی و نقل و انتقال کارکنان

- ارایه آمارهای تشکیلاتی ، پرسنلی مورد نیاز جهت واحدهای درخواست کننده

- تکمیل جداول آماری در قالب فرمهای استاندارد در زمینه های مختالف تشکیلاتی جهت ارایه به وزارت متبوع

- بررسی و اقدام در مورد پیشنهاد تبدیل ، تغییر عنوان و ایجاد ردیف های سازمانی واحدهای تابعه دانشگاه و انجام مکاتبات و پیگیری جهت اخذ مجوز از وزارت متبوع و انعکاس نتایج واصله به واحدها

- بررسی و اقدام در مورد ایجاد ردیفهای متخصص در مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانهای ، مکاتبه با وزارت جهت اخذ مجوز و اعلام نتایج واصله به واحدها

 
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس