معرفی و شرح وظایف تحول اداری

ایجاد شده در ۱۳ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۱۷:۱۶ قبل از ظهر

ماموریت

تامین و ارائه خدمات ستادی- تخصصی در زمینه امور مرتبط با توسعه نظام‌های اداری و مدیریتی به واحدهای دانشگاه با بکارگیری مناسب‌ترین رویکردها، الگوها، سیستم‌ها، روش‌ها و ابزارهای مدیریت و علوم اداری با عنایت به محوریت منابع انسانی، کیفیت زندگی کاری، انعطاف پذیری، عدالت، اثربخشی، کارایی، مسئولیت پذیری و پایبندی به قوانین و مقررات

شرح وظایف

مطالعه، بررسی و ارائه پارادایم‌ها، رویکردها، اصول، مبانی و مفاهیم مرتبط با واحدهای تابعه

تهیه و پیشنهاد سیاست‌ها و خط مشی‌های اجرایی در رابطه با نظام مدیریت، سازماندهی و رفتار سازمانی در چارچوب اهداف و استراتژی‌های کلان دانشگاه و همگام با مقتضیات زمان و هماهنگ با واحدهای تابعه و وابسته

مطالعه، بررسی و ارائه سیستم‌ها، فرایندها، شیوه‌ها، مهارت‌ها و ابزارهای مناسب و تلاش در جهت بسط و بهبود مستمر کیفی آن‌ها

طراحی الگوهای مناسب نظام مدیریت دانشگاه و تلاش در جهت استقرار آن‌ها در چارچوب سیاست‌های کلان وزرات متبوع

هدایت، حمایت و نظارت بر پیاده‌سازی نظام مدیریت، ساختار و تشکیلات مصوب

طراحی ساختار سازمانی، تشکیلات کلان، خرد و تفصیلی با همکاری واحدهای تابعه و وابسته ستادی و اجرایی و تلاش در جهت استقرار آن‌ها

بررسی، بازنگری و اصلاح ساختار و تشکیلات واحدهای تابعه و وابسته به منظور همسویی با سیاست‌ها و برنامه‌های جدید با همکاری آن واحدها

تجزیه تحلیل مشاغل از حیث تناسب شرح شغل و شرایط احراز شغل

بررسی و اقدام در خصوص ارتقاء کارکنان در رتبه‌های شغلی و طبقات استحقاقی آنان

بررسی و ارائه الگوهای مناسب نظام مدیریت اطلاعات و فناوری اطلاعات و تلاش در جهت استقرار آن

مطالعه، بررسی و اظهار نظر پیرامون فرهنگ و رفتار سازمانی و ارائه شیوه‌ها و الگوهای مناسب در جهت اصلاح و تقویت آن

مطالعه و بررسی پیرامون شیوه‌های ارزیابی عملکرد گروهی و سازمانی

سنجش عملکرد گروهی و سازمانی و ارائه گزارش‌های دوره‌ای و موردی در این خصوص

فراهم کردن بستر فرهنگی مناسب از طریق پیشنهاد و اقدام در جهت اجرای راهکارهای علمی و مقبول

طراحی و استقرار نظام مصوب و علمی نظارت، پایش، ارزشیابی عملکرد گروهی و سازمانی

ارائه خدمات اطلاع‌رسانی (مشاوره، هدایت، پاسخگویی) به واحدهای تابعه در امور مرتبط

تهیه، تنظیم و ارائه پروتکل‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌ها در خصوص امور مرتبط

تشکیل و هدایت تیم‌ها و گروه‌های کاری مشترک با واحدهای ستادی و اجرایی در راستای انجام مطالعات و پژوهش‌های کاربردی، سیاست‌سازی و برنامه‌ریزی در امور مرتبط

ارزیابی و بازنگری مستمر عملکرد مدیریت تحول اداری و ارتقاء موقعیت آن از طریق نوسازی و بهسازی پیکره کارشناسی و اصلاح سیستم‌ها، فرایندها و روش‌های انجام کار

تهیه، تنظیم و مدیریت بانک اطلاعات تخصصی مدیریت

شناسایی و ارائه راهکارهای مناسب به منظور جذب و بهره‌برداری از کلیه امکانات موجود در جهت توسعه منابع انسانی، مالی، فیزیکی و اطلاعاتی

همکاری با وزارت متبوع در چارچوب ماموریت و وظایف محوله

تهیه و تدوین گزارش عملکرد دوره‌ای و سالیانه

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس