میز خدمت گروه توسعه سازمان و تحول اداری

ایجاد شده در ۱۳ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۲۰:۱۱ قبل از ظهر

عصمت حیدری رهنی
کارشناس میز خدمت و سامانه اطلاعات پرسنلی 

 
ارائه اطلاعات و راهنمایی‌های لازم به مراجعان
 
بارگزاری خدمات و شناسه خدمات جهت یکپارچگی ظاهری وب سایت های دولتی و ارتقاء فرهنگ استفاده از خدمات الکترونیکی
جدول نظر سنجی
جدول لیست میز استقرار میز خدمت
موارد درخواستی از معاونتها برای درج میز خدمت
درج سامانه های دانشگاه
سئوالات مربوط به خدمات حضوری یا ترکیبی
 
ثبت ارتقاء رتبه -پایه- طبقه در سامانه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس