معرفی و شرح وظایف

ایجاد شده در ۲۰ دی ۱۴۰۱ ساعت ۰۱:۲۹:۴۱ بعد از ظهر

شرح وظایف واحد استخدام
-بررسی و تهیه آمار و اطلاعات مربوط به نیروهای خروجی دانشگاه در مقاطع زمانی مشخص و مکاتبه لازم به منظور پیگیری مجوز جذب نیرو
-برنامه ریزی و زمانبندی مناسب و تشکیل مستمر جلسات کار گروه آزمون (استخدام) به منظور اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص نحوه انجام فرایند آزمونهای استخدام وسایر موضوعات قابل طرح در کمیته وتهیه صورتجلسات مربوطه
-تهیه پیش نویس آگهی آزمون های جذب و بکار گیری نیرو به صورت پیمانی قرارداری و یا شرکتی و تهیه فرم مشخصات شغل بر حسب مورد با هماهنگی کارشناسان مدیریت توسعه و تحول دانشگاه
- انجام مکاتبه با بنیاد شهید و امور ایثارگران به منظور تخصیص و اعمال سهمیه ۲۵% ایثارگران واجد شرایط طبق مقررات
-هماهنگی با شرکت طرف قرارداد در راستای برگزاری آزمون استخدام به صورت الکترونیکی
-بررسی و کنترل مدارک و مستندات ارائه شده از طرف داوطلبان به منظور احراز صحت وسقم مدارک ارسالی در آزمون الکترونیکی
-انجام هماهنگی های لازم با نماینده دانشگاه قطب یا شرکت در جلسات مشترک در خصوص بر گزاری آزمونهای متمرکز که از طریق سازمان سنجش با نظارت وزارت متبوعه
-بررسی و کنترل پروتال مربوط به اعلام نتایج آزمونهای الکترونیکی سازمان سنجش وتائید ویا رد نتایج اعلام شده بر اساس مدارک ارائه شده داوطلبان استخدام
-انجام تمهیدات لازم در خصوص برگزاری فرایند مربوط به آزمونهای عملی ومهارتی برخی از رشته های شغلی درآزمونهای استخدامی
-ارسال لیست پذیرفته شدگان نهایی آزمونها به مدیریت هسته گزینش دانشگاه
- صدور معرفی نامه پذیرفته شدگان نهائی به واحدهای تابعه و اخذ مدارک مورد لزوم و تائید و صدور احکام پرسنلی آنها
قوانین وبخشنامه ها فرایندها تماس با ما اطلاعیه ها

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس