معرفی و شرح وظایف

ایجاد شده در ۲۰ دی ۱۴۰۱ ساعت ۰۱:۲۹:۴۱ بعد از ظهر
نام و نام خانوادگی: مرتضی پاکار
مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد مدیریت دولتی
آدرس:گناباد, میدان غدیر, ستاد مرکزی علوم پزشکی گناباد
شماره تماس:051-57253513-14 داخلی 357

نام و نام خانوادگی:
مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت دولتی, گرایش منابع انسانی
آدرس:گناباد, میدان غدیر, ستاد مرکزی علوم پزشکی گناباد
شماره تماس:051-57253515-14 داخلی 372
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس