شرح وظایف واحد جذب و استخدام نیروی انسانی

ایجاد شده در ۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۴۷:۲۷ قبل از ظهر

شرح وظایف : امور استخدام 
-تهيه و تدوين پیش نویس برنامه‌ها و دستورالعملهاي مرتبط با امور استخدامي و كارگزيني پرسنل
-پیگیری و هماهنگی امور استخدامي نيروي انساني براساس برنامه‌ريزي های بعمل آمده
-رسيدگي به پيشنهادها و تقاضاهاي واصله مربوط به امور استخدام، تعديل، تغيير وضعيت استخدامي
-رسیدگی به اموراستخدامي مربوط به كاركنان شاغل و كاركنان مشمول بازنشستگی، در چارچوب قوانین و مقررات
-نظارت به تکمیل پرونده های استخدامی و تهیه خلاصه پرونده و گزارشات مربوطه
-پیگیری و هماهنگی رفع شکایات و مشکلات اداری و استخدامی کارکنان در چارچوب مقررات مربوطه
-همکاری و مشارکت در برگزاری آزمون های استخدامی و گزینش متقاضیان همکاری در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
-انجام ساير امور محوله در حوزه وظايف سازماني از سوي مقام مافوق

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس