شرح وظایف

ایجاد شده در ۷ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۲۶:۴۹ بعد از ظهر

كنترل و تكميل ليست كاركرد و حضور و غياب ماهيانه پرسنل


تهيه گزارش کار کرد از سیستم اطلاعات حضور و غياب و ارسال آن به مدیریت ها در صورت درخواست


استخراج مانده مرخصی و اعلام آن در ابتدای هر سال به همکاران محترم


کنترل روزانه تردد و اعلام ترددهای ناقص و غیرمجاز به همکاران حهت رفع نوافص


ثبت ماموریت های روزانه کارکنان حوزه تحت پوشش


انجام سایر امور محوله و ارائه گزارش های درخواستی از سمت مقام مافوق
 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس