معرفی کارشناسان طراحی

ایجاد شده در ۱۰ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۰۵:۴۴ بعد از ظهر
# نام نام خانوادگی سمت
1 مهدس علی اکبر یعقوبی رئیس اداره
2 مهندس مهدی آخوندی کارشناس تاسیسات
3 مهندس دهخدا ذاکری کارشناس معماری
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس