شرح وظایف کارشناسان

ایجاد شده در ۱۰ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۱۲:۱۲ بعد از ظهر

شرح وظایف کارشناس ساختمان
1.    بررسی‌،‌اصلاح و تائید نقشه های مراکز تحت پوشش دانشگاه که توسط مشاورین طراحی شده است.
2.    بررسی فضاهای قدیمی تحت پوشش دانشگاه و استانداردسازی بر حسب نیاز
3.    نظارت معماری بر اجرای پروژه های دانشگاه
4.    تهیه برآورد اولیه برخی از پروژه های عمرانی
5.    تهیه صورت مجالس پروژه های عمرانی
6.    نظارت بر تعمیرات بیمارستانها و مراکز بهداشت و سایر مراکز تحت پوشش دانشگاه
7.    شرکت در شورای فنی و رسیدگی به صورت وضعیتها و مطالبات پیمانکاران و مشاوران
8.    نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی از شروع پروژه تا تحویل موقت
9.    کنترل و رسیدگی گزارش‌کار روزانه و هفتگی پروژه و تایید و ارسال آن به دفتر مدیر
10.    تهیه گزارشهای آماری، پیشرفتهای فیزیکی و مالی پروژه ها و انعکاس آن به مراجع ذیربط
11.    برگزاری جلسات هماهنگی و تبادل نظر با پیمانکاران و مشاوران در خصوص رفع موانع و مشکلات اجرایی پروژه ها
12.    انجام مکاتبات اداری با واحدهای ذی ربط
13.    انجام سایر امور مرتبط با شغل برحسب نظر مافوق مطابق مقررات

شرح وظایف کارشناس تأسیسات 
•    نظارت فنی بر عملکرد پیمانکاران تاسیسات مکانیکی 
•    انجام خدمات مشاوره، طراحی و نظارت در مورد طرح های فنی و تاسیساتی
•    بررسی‌،‌اصلاح و تائید نقشه های مراکز تحت پوشش دانشگاه که توسط مشاورین طراحی شده است
•    برگزاری جلسات هماهنگی و تبادل نظر با پیمانکاران و مشاوران در خصوص رفع موانع و مشکلات اجرایی پروژه ها
•    اعلام نظر و نظارت فنی بر انجام خرید تجهیزات و لوازم مکانیکی و الکتریکی مورد نیاز
•    تهیه و تدارک مشخصات فنی تجهیزات مورد نیاز در قالب مشخصات فنی و اسناد مناقصه حسب نیاز
•    بررسی، مطالعه، تطبیق و تائید مشخصات فنی ارائه شده توسط فروشندگان با مشخصات فنی طرح های مورد نیاز
•    نظارت بر نصب و راه‌اندازی و تحویل تجهیزات خریداری شده و تنظیم و تائید صورتجلسات و گزارشات مربوطه
•    همکاری و مشارکت در تنظیم پیش نویس قراردادهای مربوط به نگهداری تاسیسات
•    ثبت، نگهداری، طبقه بندی و ساماندهی کلیه اسناد، مدارک، نقشه های فنی
•    انجام مکاتبات اداری با واحدهای ذی ربط
•    انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس