معرفی کارشناسان عمران

ایجاد شده در ۱۰ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۵۸:۵۱ بعد از ظهر
# نام نام خانوادگی سمت
1 مهندس مجتبی رشیدی کارشناس نظارت عمران
2 مهندس رضا رضاییان زیرجانی کارشناس نظارت عمران
3 مهندس مهدی آخوندی کارشناس نظارت تاسیسات
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس