شرح وظایف انبار دار

ایجاد شده در ۱۰ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۵۲:۴۵ قبل از ظهر

شرح وظایف

1- اعمال نظارت براجراي قوانين و مقررات حاکم بر عمليات مالي مربوط به خریدهای اداره تدارکات

2- نظارت بر رعایت شاخصها و استانداردهای ابلاغی در انبارهای دانشگاه و ارائه گزارشات در این خصوص

3- پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی اداره ، پروژه ها و اقدامات در حال اجرا

4- نظارت بر عملکرد انبارهای دانشگاه و پیگیری تعیین و تکلیف اقلام راکد موجود در انبارهای دانشگاه جهت استفاده بهینه از سرمایه های موجود

5- شرکت در جلسات کارگروه نظارتی و جلسات کمیته تخصصی انبارهای دانشگاه و پیگیری انجام مصوبات آنها

6-  بازدیدهای دوره ای از انبارهای سطح دانشگاه ، نظارت بر گردش کار آنها و ارائه گزارشات لازم در این خصوص

7- نظارت بر عملکرد انبار مرکزي دانشگاه

8-شرکت در جلسات روسای ادارات مدیریت پشتیبانی دانشگاه و پیگیری مصوبات آن

9- نظارت بر انبارگردانی انبارها در پایان هر سال

10-مصاحبه و ارزیابی انبارداران معرفی شده از واحدها، هماهنگی 150 ساعت دوره آموزشی بدو اشتغال در انبار و صدور ابلاغ جهت انبارداران در راستای شیوه نامه انتصاب شایسته انبارداران

11-مصاحبه و ارزیابی و تعیین محل خدمت انبارداران جدیدالاستخدام

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس