شرح وظایف کارشناس میز خدمت

ایجاد شده در ۱۰ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۴۹:۱۳ بعد از ظهر

كارگزين سامانه نيروهاي شركتي

- كاربر سامانه ملي رصد اشتغال كشور

-مسئول سامانه اطلاعات پرسنلي

- كارشناس ميز خدمت

- مسئول سامانه يكپارچه نظام اداري(سينا)

-رابط سامانه ارزيابي عملكرد(تسما) دانشگاه

-همكاري با امور حقوقي قراردادهاي دانشگاه

- ثبت اطلاعات در سامانه فرابر و گزارش به سامانه - HOP -

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس