شرح وظایف معرفی مسئول آموزش کارکنان

ایجاد شده در ۱۰ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۴۷:۳۹ قبل از ظهر

شرح وظایف مسئول آموزش و توانمندسازی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گناباد


مطالعه وبررسی روشهای تامین منابع مالی و ارتقای بهره وری در زمینه انجام آموزشهای مورد نیاز کارکنان
مطالعه و بررسی قوانین، مقررات، آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط
تلاش در جهت توسعه و گسترش آموزش و روشهای توانمند سازی کارکنان در راستای اهداف دانشگاه 
نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات آموزشی کارکنان از طریق ارائه راهنمایی های لازم
انجام نیاز سنجی سالانه با در نظر گرفتن نیازها و اولویتهای آموزشی معاونتها و مدیریتهای دانشگاه
هماهنگی و برنامه ریزی جهت برگزاری جلسه کمیته آموزش دانشگاه درابتدای سال 
پیش بینی و تصویب بودجه سالیانه در کمیته آموزش و توانمندسازی کارکنان و پیگیری اعتبارات مورد نیاز جهت برنامه های اجرایی و آموزشی لازم 
اخذ و ابلاغ مجوز دوره های آموزشی و پیگیری مصوبات کمیته به معاونتها
اطلاع رسانی دوره های آموزشی و آیین نامه های آموزشی از سامانه های مختلف به مدیران و کارکنان 
مراقبت و نظارت بر اجرا و نیز نحوه برگزاری دوره های آموزشی واحدهای تابعه دانشگاه
شناسائی، ارزیابی و نظارت بر عملکرد مدرسین و اساتید دوره های آموزشی
بررسی مدرسین، نظارت و همکاری درتنظیم و انعقاد قرارداد بامدرسین و ثبت سوابق در بانک مدرسان 
ایجاد ارتباط با دیگر دانشگاهها و موسسات آموزشی خصوصی مربوط و انعقاد قرارداد
برنامه ریزی و هماهنگی جهت اجرای دوره های آموزشی توجیهی بدو خدمت کارکنان
ثبت نام و برگزاری دوره توجیهی بدو خدمت کارکنان جدیدالاستخدام
ثبت نام و حذف اضافه دوره های آموزشی دوره های سامانه رشد (کارمند)
پاسخگویی به سوالات مدیران و کارکنان به صورت حضوری و تلفنی
نظارت بر نحوه اجرای آزمون های الکترونیک واحدهای تابعه دانشگاه

بررسی و تایید سوابق آموزشی پرسنل
بروزرسانی و رفع مشکلات دوره های آموزش مداوم و انتقال دوره ها به سامانه آموزش کارکنان دانشگاه


همکاری و تعامل با واحد مهندسی مشاغل در رابطه با نیاز سنجی و برگزاری دوره های آموزشی مدیران و ...
ثبت دوره های آموزشی کارکنان در سامانه آموزش کارکنان دانشگاه
ارسال شناسنامه آموزشی مدیران و کارکنان انتقالی به واحد مقصد

مشارکت در اجرای برنامه اعتباربخشی حوزه مربوطه

شرکت در دوره های آموزشی مسئولین آموزش دانشگاهها در جهت ارتقاء آموزشهای جدید شغلی 

هماهنگی های لازم با رابطین آموزشی و نظارت بر واحد های تابعه
پیگیری در جهت حل مسائل و مشکلات مربوط به آموزش کارکنان(فضای فیزیکی، امکانات، سامانه ها، بودجه و...)
  تهیه لیست و مدارک لازم جهت پرداخت حق الزحمه عوامل اجرایی و مدرسین دوره های آموزشی
  انجام مکاتبات اداری با اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت و واحدهای زیربط
ارسال گزارش عملکرد سالیانه  آموزش به اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه و ...

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس