معرفی اداره منابع فیزیکی و طرح های عمرانی

ایجاد شده در ۲۸ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۵۲:۵۷ قبل از ظهر
     
 
 اهداف کلی اداره توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی و تجهیزاتی:

•    توسعه، گسترش و بازسازی فضاهای آموزشی، بهداشتی، درمانی و ستادی
•    توسعه بستر مناسب جهت بروز و ظهور خلاقیتها در زمینه های آموزشی و پژوهشی
•    ارتقاء کیفیت ساخت و ساز و نگهداشت منابع فیزیکی براساس استاندارد های ملی و بین المللی
•    بهسازی فضاهای فیزیکی جهت استفاده دانشجویان و کارکنان و اعضای هیأت علمی
•    بهبود و اصلاح زیرساخت های ساختمانی و تأسیساتی منابع فیزیکی دانشگاه
•    توسعه فن آوری و امکانات نوین در توسعه و نگهداشت منابع فیزیکی دانشگاه

شرح وظایف رئیس اداره توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی و تجهیزاتی:

•    نظارت عالیه بر کلیه امور ساختمانی و تأسیساتی مراکز تحت پوشش دانشگاه
•    مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد توسعه، بهسازی و نگهداشت منابع فیزیکی دانشگاه با تیم تخصصی کارشناسی
•    نظارت بر اجرای کلیه ساخت و سازها و نگهداری منابع فیزیکی
•    تدوین و پیشنهاد اصول اجرایی در نظارت و نگهداشت منابع فیزیکی
•    نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای وابسته
•    برنامه ریزی امور زیربنایی و نگهداشت بیمارستان ها با همکاری واحدهای ذیربط
•    نظارت بر حسن اجرای برنامه های نگهداری منابع فیزیکی در دانشکده ها و مراکز آموزشی
•    ارزیابی عملکرد واحدهای تاسیساتی و شرکت های پیمانکار نگهداشت تاسیسات مراکز تحت پوشش دانشگاه
•    انجام امور پیمان و انتخاب پیمانکاران واجد صلاحیت و رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاران
•    تأیید اسناد مالی پروژه های عمرانی ، پیمانی و امانی دانشگاه
•    اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی
•    تعیین و پیشنهاد شرایط مناقصه امور پیمانکاری در دانشگاه

 

                                                   
 
     
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس