فضای سبز

ایجاد شده در ۲۳ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۴۹:۲۲ قبل از ظهر

شرح وظایف کارشناس فضای سبز
            
      
وظایف کارشناس فضای سبز دانشگاه

•    برنامه ریزی های لازم جهت فضای سبز پردیس دانشگاه
•    تهیه برنامه فصلی و سالیانه فضای سبز شامل ( گل کاری , درختکاری و . . . )
•    نظارت بر آماده شدن محوطه برای درختکاری , گل کاری و چمن کاری و . . .
•    نظارت بر کاشت بذر , هرس گل های دائمی ، درختان و درختچه ها
•    نظارت و ارائه توصیه های لازم برای سم پاشی و کوددهی به درختان , گلها و گیاهان
•    نظارت های لازم جهت جمع آوری و نگهداری گل ها و گیاهان برای تکثیر
•    بازدید از فضای سبز دانشگاه و راهنمایی پرسنل فضای سبز
•    تقسیم کار بین باغبانان و کارگران
•    رسیدگی به وضع لباس و ابزار کار کارکنان تحت سرپرستی
•    تهیه و تنظیم گزارش های لازم
•    طراحی و کاشت محوطه های جدیدالاحداث دانشگاه
•    تدوین شرایط مناقصه فضای سبز
•    احداث شبکه های آبیاری تحت فشار (بارانی – قطره ای) بدلیل صرفه جویی در مصرف آب
•    دیگر کارهای مربوط را برابر دستور انجام می دهد

اهداف میان مدت :

•    ترمیم و احیای فضای سبز
•    تغییر چشم انداز طبیعی

اهداف بلند مدت :

•    ایجاد پارک طبیعی جهت دانشجویان و کارکنان
•    ایجاد شاسی های سرد و گرم ( جهت تولید گلهای فصلی و دائمی مورد نیاز )
•    احداث و برخورداری از گلخانه دائمی جهت تولید و نگهداری گلهای آپارتمانی

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس