حقوق مزایا

ایجاد شده در ۳۰ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۳۹:۳۴ قبل از ظهر
Untitled Document                                                                                                                                                                                                      
   
               
 
             1- ثبت احکام پرسنل، کنترل و محاسبه احکام
             
             2- محاسبه، آنالیز و کنترل و پرداخت معوقه احکام
             
             3- ثبت، کنترل و نگهداری اطلاعات وام – پس انداز – صندوق ذخیره و ... پرسنل بابت صندوق های داخلی و بانک های طرف قرارداد
             
             4- ثبت، محاسبه، کنترل و کسر بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی
             
             5- اجرای قوانین اصلاحی بیمه مانند خدمات درمانی، بیمه عمر و ....
             
             6- ثبت احکام ورود و خروج پرسنل طرحی، پزشک خانواده قراردادی و غیره
             
             7- ثبت احکام پرسنل پیام آور عادی و هیئت علمی و کسر و تنظیم لیست بیمه عمر و تامین اجتماعی و بازنشستگی و ارسال به سازمان های مربوطه
             
             8- تهیه گزارشات حقوق و دستمزد جهت ارسال به خزانه و دریافت حقوق پرسنل
             
             9- تهیه گزارش نرخ اضافه کار و ماموریت پرسنل
             
             10- ثبت اطلاعات مالیات و کسر مالیات متعلقه
             
             11- تهیه لیست کسورات
             
             12- اجرای نامه های وارده درخصوص حقوق و دستمزد از ارگان های مختلف مانند خزانه، بانک ها و غیره
             
             13- صدور گواهی حقوقی جهت بانک ها و صندوق ها
             
             14- صدور فیش حقوقی
             
 
   
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس