امور طرح نیروی انسانی

ایجاد شده در ۲۹ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۴۱:۰۷ قبل از ظهر
 
نام و نام خانوادگی: ملیحه مختاری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
شماره تماس: ۰۵۱۵۷۲۲۳۵۱۳ داخلی ۳۶۹
سابقه خدمت: ۱۲ سال
 

شرح وظایف:

- امور مربوط به مشمولیت قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان شامل الف : معرفی به طرح ب:پایان طرح ج: معافیت ها د: تداوم خدمت
- امور مربوط به جذب پیام آوران بهداشت
- امور مربوط پزشکان متخصص ضریب K
- صدور گواهی اشتغال به کار پرسنل
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس