رسیدگی به اسناد

ایجاد شده در ۳۰ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۴۰:۴۴ قبل از ظهر

                                                                                                                                                                                                     

     
               
 
             • مطالعه قوانین و مقررات مربوطه از جمله آئین نامه مالی معاملاتی- قانون محاسبات عمومی کشور – قانون برگزاری مناقصات قوانین و مقررات اداری و استخدامی – قانون کار و تأمین اجتماعی – قانون مالیاتهای مستقیم –قانون بودجه – نظام نوین اداره بیمارستانهاو طبقه بندی اقتصادی هزینه و مصوبات هیئت امناء دانشگاه - دستورالعمل و بخشنامه های داخلی و وزارتی و....
             
             
• رسیدگی به اسناد هزینه واحدهای تابعه دانشگاه از نظر تطبیق با کلیه قوانین فوق
             
             • تطبیق پرداختها با موافقتنامه های مبادله شده و تخصیص های صادر شده
             
             • پاسخگویی به سوالات و مشکلات واحدهای تابعه در ارتباط با اسناد هزینه و ارائه راهنمایی های لازم به مسئولین رسیدگی به اسناد واحدها واحدها
             
             • ارائه گزارشهای لازم و انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام ما فوق
             
             • انجام مکاتبات لازم در زمینه های مختلف در صورت نیاز
             
 
     
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس