سایت های مفید

ایجاد شده در ۱۳ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۵۴:۳۱ قبل از ظهر
سازمان جامع برنامه و بودجه کشور          https://budget.mporg.ir

سازمان برنامه و بودجه کشور نظارت 4              https://nz4p.mporg.ir

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی     https://khrazavi.mporg.ir
      
حوزه مشاور وزیر و دبیر مجامع، شورا و هیئت های امنا       https://omana.behdasht.gov.ir
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس