دستورالعمل ها و آیین نامه ها

انتشار محتوا: ۳ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۲۴:۱۶ بعد از ظهر
دستور العمال ارزشیابی کارکنان
راهنمای سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس