همکاران دفتر بودجه و پایش عملکرد

ایجاد شده در ۱۳ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۵۳:۳۱ قبل از ظهر

نام و نام خانوادگی: مهدی دری
سمت: مدیر بودجه و پایش عملکرد
تحصیلات:کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک
شماره تماس: 05157223513 داخلی 350 و 351

نام و نام خانوادگی: مرتضی جوشنی
سمت: کارشناس بودجه
تحصیلات:کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت
شماره تماس:051-5722-3513 داخلی 348

نام و نام خانوادگی: منیره زارع حسینی
سمت: کارشناس مدیریت هزینه
تحصیلات:کارشناس ارشد علوم اقتصادی
شماره تماس: 051-5722-3513 داخلی 349

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس