خبـر ویـژه: سایر محتوا ...
19 December 2023 01:47:23 PM

نهمین جلسه کمیته پشتیبانی و هوشمندسازی قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه در تاریخ ۲۲ آذر ماه با محوریت اقدامات رفاهی جهت همکاران مشمول قانون جوانی جمعیت برگزار شد

جدیدترین مطالب/اخبار: سایر محتوا ...
اطلاعیه شماره سه: فرآیند بررسی  مدارک آزمون  پیمانی   سال  1402
Monday 20 th November 2023
فراخوان دومین مدرسه تابستانی دو زبانه حقوق سلامت با تاکید بر نظارت بر سلامت
Sunday 27 th August 2023
واگذاری امور سرويس دهي داخلي شبکه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد و شبکه بهداشت ودرمان بجستان
Sunday 6 th August 2023
آگهي جذب راننده ( مناقصه خودرو) در شبكه بهداشت بجستان
Sunday 2 nd July 2023
شروع مرحله دوم ارزشيابي عملكرد مديران و كاركنان دانشگاه سال 1401
Monday 19 th June 2023

اطلاعات تماس:

آدرس: گناباد, خیابان امام خمینی
تلفن: 0098-051-57223513
فکس: 051-57227689
پست الکترونیک: poshtibani@gmu.ac.ir

مشاهده محل روی نقشه

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس