خبـر ویـژه: سایر محتوا ...
12 December 2023 01:18:44 PM

جلسه بررسی و اولویت بندی پروژه های عمرانی قابل واگذاری به قرارگاه امام حسن مجتبی ع با حضور معاونین محترم توسعه و بهداشت مدیران محترم بودجه برگزار شد.

جدیدترین مطالب/اخبار: سایر محتوا ...
شماره حساب براي تبديل وضعيتها
Tuesday 10 th January 2023

اطلاعات تماس:

آدرس: گناباد, خیابان امام خمینی
تلفن: 0098-051-57223513
فکس: 051-57227689
پست الکترونیک: poshtibani@gmu.ac.ir

مشاهده محل روی نقشه

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس