خبـر ویـژه: سایر محتوا ...
10 December 2023 10:08:24 AM

دوازدهمین دوره آزمون‌های الکترونیکی جامع توجیهی بدو خدمت کارکنان دانشگاه برگزار شد

جدیدترین مطالب/اخبار: سایر محتوا ...
سرپرست امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه علوم پزشکی گناباد منصوب شد
Thursday 3 rd November 2022

اطلاعات تماس:

آدرس: گناباد, خیابان امام خمینی
تلفن: 0098-051-57223513
فکس: 051-57227689
پست الکترونیک: poshtibani@gmu.ac.ir

مشاهده محل روی نقشه

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس